21 July, 2010

Kata-kata- kataku

"Kita boleh memberi seribu satu alasan kepada perkara yang kita suka dan berusaha mendapatkannya dan kita juga boleh memberi seribu satu alasan kepada perkara yang kita tidak suka dan menghindarinya! Begitu juga kita pada awalnya boleh memilih untuk menyukai dan tidak menyukai sesuatu. Tetapi janganlah memilih sesuatu yang menyalahi hukum dan kata hati kerana itulah yang akan membuat anda dibelenggu rasa resah dan bersalah akhirnya!"

No comments: