17 March, 2012

Logo ITBM


Kini ITNM berwajah baru dan namanya pun sudah berubah, tidak lagi ITNM tetapi ITBM atau nama penuhnya Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Pengumuman mengenai penjenamaan semula ITNM diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 17 Disember 2011. Untuk berita lanjut mengenai penjenaman semula ITNM sila tekan di sini.Seiring dengan penjenamaan semula itu kini logo baru ITBM telah disiapkan untuk digunapakai dalam semua urusan rasminya. Kembara ITNM/ITBM kini telah melengkapi satu lagi dari episode perjalanannya. Lihatlah wajah-wajah ITNM yang telah saya catatkan sebelum ini dientri yang terdahulu.Syabas ITBM berjalanlah lagi kamu ke hadapan.

No comments: