27 August, 2008

Transformasi Logo ITNM


Sepanjang 15 tahun Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) telah melalui pelbagai perubahan sesuai dengan kematangannya. Namun apa yang ingin saya paparkan di sini ialah tentang perubahan logonya.

Pada peringkat awalnya ITNM hanya menggunakan logotype sebagai logo sementaranya iaitu mengguna font Zapf.

Setelah mendapat khidmat reka bentuk dari fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, logo yang berimej pena dua hala simbolik terjemahan mula digunakan dengan rasminya ketika Pengarah Urusan Prof. Madya Dr. Zaki Abu Bakar (ketika itu).

Beberapa tahun logo itu digunakan dan ketika Pengarah Eksekutif Tuan Haji Amdun Hussain berkhidmat di ITNM sedikit perubahan kecil dilakukan pada logo berkenaan. Iaitu singkatan ITNM telah dimasukkan ke dalam kotak logo dan tidak lagi kelihatan berasingan dengan logo.(gambar urutan ketiga)

Pengarah Eksekutif yang keempat Puan Hajah Hamidah Baba telah memberi imej baru terhadap logo ITNM dengan menukar secara total reka bentuk ITNM. Dari puluhan reka bentuk yang di hantar melalui sebuah pertandingan mencipta logo baru itu beberapa logo terbaik telah disaring ke peringkat akhir dan logo kedua terakhir dari gambar di atas telah terpilih.

Akhir sekali pada tahun ini (2008) logo ITNM telah mengalami sedikit perubahan pada bahagian singkatan namanya. Ia tidak lagi menggunakan singkatan sebaliknya telah dieja dengan nama penuhnya Institut Terjemahan Negara Malaysia, kerana difikirkan walaupun ITNM telah wujud lebih dari satu dekad namun masih ada yang belum mengenalinya mungkin kerana singkatan tersebut.


Artikel ini menjelang 14 September ITNM akan menyambut hari Ulang tahun yang ke 15. Anda akan dipaparkan dengan slogan-slogan ITNM dan juga siapakah yang pernah menjadi Pengarah dan juga Pengerusi ITNM.

No comments: