18 May, 2009

Kata-kata- Dari Poskad Telaga Biru

Cinta
Cinta yang sejati ialah cinta yang
tidak bertambah kerana kebaikan
dan tidak berkurang kerana keburukan
....................................................................................
Anjurkanlah kebaikan itu
meskipun kamu belum dapat mengerjakannya
dan cegahlah segala yang mungkar
meskipun kamu belum menghentikannya
-Kata-kata Hukamak
Kedua-dua kata ini dipetik dari poskad yang diterbitkan oleh Telaga Biru