21 October, 2009

Jom Baca Buku - Cerita Rakyat Korea

Cerita Rakyat Korea

Cerita Rakyat Korea ini menampilkan beberapa kategori cerita rakyat Korea yang mungkin mempunyai persamaan dengan cerita rakyat Malaysia atau Negara lain di timur dan juga di barat. Cerita Koleksi cerita rakyat ini diharap dapat menambah dan memperkaya lagi khazanah bahan bacaan kanak-kanak di Malaysia.

Cerita Rakyat Korea
Penyusun & Penyunting: Zubaidah Ibrahim-Bell
Penerbit: Institut Terjemahan Negara Malaysia
Tahun Terbitan: 2009
No ISBN: 978-983-068-396-6
Jumlah Halaman: 65 Muka Surat
Harga:RM25.00/30.00

Buku ini merupakan sebuah buku agi yang dilancarkan sewaktu Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-12. Anda boleh mendapatkannya di MPH MidValley dan Alamanda serta cawangannya atau menelefon nombor ini +603-41497210.

No comments: