29 October, 2009

Jom Baca Buku - Dari Jendela Zaman Ini/From The Window of This Epoch


Dari Jendela Zaman Ini
Antologi Puisi Malaysia & Singapura
From The Window of This Epoch
An Anthology of Malaysian & Singaporean Poems

Dari Jendela Zaman Ini merupakan sebuah antologi puisi dwibahasa yang menghimpunkan 100 buah puisi daripada 73 orang penyair Malaysia dan Singapura. Antologi ini bertemakan ‘persahabatan dan kemanusiaan’ dan memperlihatkan suara penyair dalam mengungkapkan rasa resah gelisah, suara amaran dan protes terhadap kemelut kehidupan masyarakat yang diasak arus gelombang kemodenan global.

Antologi ini turut mengungkapkan fikiran dan pandangan para penyair kedua-dua negara terhadap peristiwa yang sedang berlaku dalam tanggapan peribadi yang puitis.
Antologi puisi Malaysia-Singapura ini diharap akan dapat lebih mengakrabkan ukhwah dan perhubungan antara seniman kedua-dua negara.

Dari Jendela Zaman Ini is a bilingual anthology of 100 poems by 73 Malaysian and Singaporean poets. The theme of this anthology is 'friendship and humanity', with an underlying theme of anxiety, with warnings, of a societal crisis in the wake of globalisation, and a commentary on current events in both countries.

This Malaysian-Singaporean anthology sets out to foster closer ties between the poets of the two countries.

Dari Jendela Zaman Ini
Antologi Puisi Malaysia & Singapura
From The Window of This Epoch
An Anthology of Malaysian & Singaporean Poems

Penerbit:
Institut Terjemahan Negara Malaysia & National Arts Council Singapore
Penulis: Penyair-penyair dari Malaysia & Singapura
Tahun Perbitan: 2009
ISBN: 978 963 068 480-2
Jumlah muka surat : 470 halaman
Harga: RM40.00 @ $16.00

Buku ini telah dilancarkan pada 26 Oktober 2009 di The Arts House, Singapura oleh Dato' Dr Puad Zarkashi Mewakili Timbalan Perdana Menteri. Seperti biasa anda boleh mendapatkan buku ini di MPH atau hadir ke ITNM atau menelefon di nombor 03-41497210.

No comments: