29 December, 2009

Jom Baca Buku-Bahasa Verbal dan Bukan Verbal I

Sebuah buku lagi diperkenalkan di sini terbitan bersama Insitut Terjemahan Negara Malaysia dan Universiti Sains Malaysia

Bahasa Verbal dan Bukan Verbal I
Buku ini memperlihatkan hubungkait penggunaan bahasa verbal dan bukan verbal dalam pelbagai bidang ilmu di Malaysia, dan perkongsian idea ini dilihat dari sudut komunikasi, pendidikandan penterjemahan. Dari aspek komunikasi, perbincangan berkisar kepada komunikasi verbal dan bukan verbal dalam rancangan audiovisual, dalam kalangan guru pelatih, penggunaan telefon bimbit, dalam budaya masyarakat majmuk di Malaysia, dan gerak siyarat menerusi perspektif neurokognisi.

Bahasa Verbal dan Bukan Verbal I
Pengarang: Hasuria Che Omar, Rokiah Awang, Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin dan Noriah Mohamed.
Penerbit: ITNM & USM
ISBN: 978-983-068-465-9
Harga: 30.00/35.00
Jumlah Halaman: 316 Muka Surat
Dapatkan hari ini naskhah anda dengan mengunjungi Kedai Buku ITNM atau Kedai-kedai MPH. Nombor bantuan 03-41497210