06 March, 2009

Kongsi Emel - Sembahyang Tanda Bersyukur

Subuh – manusia pertama yang mengerjakan sembahyang subuh adalah Nabi Adam a.s iaitu ketika baginda keluar dari syurga lalu diturunkan ke dunia.

Zuhur – manusia pertama yang mengerjakan solat zuhur ialah Nabi Ibrahim a.s iaitu tatkala Allah S.W.T memerintahkan baginda agar menyembelih anak baginda Nabi Ismail a.s sebagai melepas nazar baginda.

Asar – manusia pertama yang mengerjakan solat asar ialah Nabi Yunus a.s tatkala baginda dikeluarkan oleh Allah SWT dari perut ikan Nun.

Maghrib – Manusia pertama yang mengerjakan solat maghrib ialah Nabi Isa a.s iaitu ketika baginda dikeluarkan oleh Allah SWT dari kejahilan dan kebodohan kaumnya, yang di kala itu telah terbenamnya matahari.

Isyak – manusia pertama yang mengerjakan solat Isyak ialah Nabi Musa a.s. Pada ketika itu, Nabi Musa telah tersesat untuk mencari jalan keluar dari negeri Madyan.
Kalau nabi dan rasul pun sembahyang sebagai tanda syukur dan untuk melayakkan diri masuk ke syurga, siapa kita yang bukan nabi dan rasul untuk tidak sembahyang di samping melakukan pelbagai kemungkaran dengan bila mati kita mahukan syurga…

Terima kasih adinda Sal dan Li.

No comments: