21 July, 2008

Apa Kata Dia- Puan Yong Yoke Fong.

Nama: Yong Yoke Fong

Sudah lama jadi penterjemah Sambilan ITNM?
Sejak tahun 2002 iaitu selepas kursus Penterjemahan Am.

Bagaimana ia bermula?
Masa itu Puan Siti Rafiah memberi saya peluang membuat terjemahan. Yang pertama projek terjemahan artikel dari surat khabar dari Bahasa Mandarin ke Bahasa Melayu selepas itulah barulah projek yang agak besar tetapi secara berkumpulan iaitu dua penterjemah untuk satu buku.

Seronok jadi penterjemah?
Okey la sebab saya suri rumah sepenuh masa jadi sebagai penterjemah sambilan saya rasa masa lapang saya dapat dimanfaatkan. Lagipun saya kerja bukan untuk jadi kaya kerana saya minat. Saya memberikan keutamaan kepada kerja-kerja yang datang dari ITNM walaupun saya ada menerima kerja dari pihak lain juga seperti menterjemah laman sesawang dan lain-lain.

Penguasaan bahasa terjemahan?
Bahasa Mandarin ke Bahasa Melayu dan sebaliknya, Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu dan sebaliknya dan juga Bahasa Mandarin ke Bahasa Inggeris dan sebaliknya.

Masalah utama dalam terjemahan?
Masalah utama ialah bila ia melibatkan soal budaya seperti dalam komik terdapat gaya pengucapan seperti aduh, alamak, ayo ke, sebagai penterjemah kita harus faham ia dalam kontek apa, mesti dikenalpasti. Begitu juga jika terdapat simpulan bahasa di dalam bahasa sumber kita mesti cari simpulan bahasa yang membawa makna yang serupa dalam bahasa sasaran.

Bagaimana anda bekerja sebagai penterjemah sambilan?
Selalunya pengawai ITNM akan menghubungi saya untuk memberi kerja. Jika saya terima melalui emel saya akan buka emel lihat apa kerja itu. Jika lesen memandu ia tidak mendatangkan masalah kerana saya sudah ada formatnya tetapi jika yang lain-lain saya akan membuat lakaran terjemahan dahulu.
Jika ada masalah saya kan guna kamus elektronik (Dictionary Electronik Dictionary) jika istilah itu betul saya akan guna tapi jika tidak tepat saya akan cari lagi perkataan yang sesuai sehinggalah saya berpuashati.

Nasihat anda kepada penterjemah baru?
Mereka mesti ada penguasaan bahasa yang baik. Kena tahu struktur ayat, penguasaan istilah untuk bidang-bidang tertentu. Selain itu mereka juga mesti ada pengetahuan yang luas ini akan membantu mereka membuat terjemahan dengan pantas. Di samping itu mesti mahir menggunakan aplikasi “Microsoft Word” itu adalah asas kepada media penulisan. Terjemahan harus tidak meleret-leret ringkas dan padat.

Ada cadangan-cadangan lain?
Oh satu soalan yang bagus. Saya ingin mencadangkan diadakan kursus Diploma Penterjemahan kerana selepas dari mengikuti kursus asas ia terhenti di situ sahaja. Jika boleh saya ingin menambahkan lagi ilmu dalam bidang penterjemahan ini. Saya juga ingin mencadangkan ITNM membuat ujian kepada penterjemah dan jika mereka lulus dengan ujian itu satu akuan akan diberi seperti ‘code of conduct’

Terima Kasih kerana sudi di temu bual.
Sama-sama.

Saya sempat menjelaskan kepada Puan Yong Yoke Fong mengenai cadangan terakhir beliau itu iaitu mengadakan ujian dan jika lulus diberi perakuan. ITNM tidak mempunyai bidang kuasa memberi perakuan kepada penterjemah. Andai pada masa hadapan sekalipun boleh, bimbang perakuan itu akan disalah gunakan, kerana ITNM tidak akan bertanggungjawab ke atas terjemahan yang tiada kaitan dengan projek yang diberi.

No comments: