31 July, 2008

Sekitar Sidang Akhbar Anugerah Terjemahan Hadiah Sastera Kumpulan Utusan 2008

Anugerah Terjemahan ini diujudkan sebagai rangka untuk menjadikan industri terjemahan menjadi lebih rancak selepas 15 tahun kewujudan ITNM dan 23 tahun penganjuran Hadiah Sastera. Masyarakat perlu lihat dunia terjemahan ada ruang dan potensi yang lebih besar. Masyarakat perlu lihat dan menjadikan bidang penterjemahan sebagai mata pencarian seperti yang berlaku di Jepun dan Indonesia.
Pengalaman Sasterawan Negara seperti Shahnon Ahmad bermula dengan melakukan kerja-kerja terjemahan untuk majalah Mastika. Latif Mohidin juga bermula dengan cara yang sama tetapi semua ini tidak ditonjolkan kata Pengarah Urusan Encik Mohd Khair Ngadiron.
Anugerah Terjemahan Hadiah Sastera 2008 kali pertama diadakan dengan penglibatan ITNM sebagai penaja bersama akan memperkenalkan 6 buah karya novel yang pernah memenangi Hadiah Sastera Utusan untuk diterjemahkan dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris agar sastera Melayu turut dapat dinikmati oleh mereka yang menguasai bahasa Inggeris. Adalah juga diharapkan agar pada tahun-tahun akan datang akan wujud beberapa kategori yang dapat memberi sumbangan intelektual di kalangan masyarakat Malaysia.
Jumlah hadiah yang ditawarkan ialah RM6,000 dan ianya akan diterbitkan. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 28 Februari 2009. Jika tahun-tahun sebelumnya pertandingan ini hanya melibatkan Kumpulan Utusan dan ExxonMobil tetapi kali ini ITNM telah turut sama menyertainya.
Saya akan siarkan syarat-syarat penuh pertandingan ini di post yang lain. Wasalam.

No comments: