04 September, 2008

Slogan ITNM

Setelah anda tahu mengenai transformasi logo Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad (ITNM). Saya kira anda juga ingin tahu apakah slogan di awal penubuhan ITNM dan perubahan mengenai slogan ITNM sepanjang perjalanannya hingga kini.

Pada peringkat awal slogan ITNM menggunakan "Khidmat Terjemahan Terbaik". Sesuai dengan kelahiran ITNM pada masa itu ITNM bercita-cita memperkenalkan dirinya di persada dunia dan ingin masyarakat tahu khidmat terjemahan yang diberikan adalah yang terbaik. Slogan ini di perkenalkan oleh Prof Madya Dr. Ahmad Zaki (ketika itu).

Setelah beberapa tahun menggunakan slogan tersebut ITNM merasakan slogan juga harus berubah kerana perubahan merupakan sesuatu yang dinamik dan sebagai mencerminkan ITNM sentiasa hidup. ITNM pun dari semasa ke semasa sentiasa menilai kembali sumbangan yang diberikan kepada masyarakat.

Satu peraduan telah dibuat dan dibuka kepada staf untuk menghantar slogan terbaik dan dari puluhan slogan yang dihantar. Saya masih mengingati nama staf yang berjaya menghantar slogan yang terbaik itu iaitu Sdr. Suzana(telah menamatkan perkhidmatannya) Slogan "Terjemahan Bermutu Masyarakat Berilmu" telah dipilih oleh Pengarah Urusan ketika itu iaitu Yg. Berbahagia Datuk Mahpor Baba. Pengarah Eksekutif Tuan Haji Amdun Hussain juga turut menggunakan slogan ini pada masa ia bertugas di sini.

Slogan "Merentasi Sempadan Bahasa"- pula menggantikan slogan yang baru pada masa Pengarah Urusan En. Shaharudin Ali. Slogan ini agak lama juga digunakan dan dirasakan lebih sesuai bagi menggambar khidmat yang lebih global kerana dengan terjemahan kita dapat menembusi sempadan negara dan bangsa di dunia.

Dan akhirnya "Pilihan Anda Untuk Terjemahan Berkualiti"- mula mengambil alih slogan itu pada masa Pengarah Urusan sekarang En. Mohd. Khair Ngadiron.

No comments: